Nieruchomość gruntowa jest własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego a Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie jest użytkownikiem wieczystym gruntu,

- właścicielem nieruchomości (budynków, budowli) i majątku ruchomego jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 01 styczeń 2018 23:00 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:14 Edytor