Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi *480 mln* zł, z czego *414 904 700* zł to środki europejskie, blisko *49 905 568* zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a *15 189 732* zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Wartość wsparcia jakie otrzymał Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie:

1. Inwestycje: 2 118 504,13 zł brutto

Rozbudowa budynku SOR na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie I etap dokumentacja projektowa - 492 000,00 z brutto

2. Zakup sprzętu i wyposażenia: 9 270 374,02 zł brutto

 

Informujemy, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

wykaz inwestycji: odnośnik do informacji (format PDF)
wykaz sprzętu: odnośnik do informacji (format PDF)
 

Unia Europejska pomaga - filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=QfRc2400e5c

https://youtu.be/uXLNck5M4M0

https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga Komisja Europejska w Polsce EU REGIO Poland