Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w ramach Programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom" i zawartego porozumienia z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego respektuje szczególne uprawnienia Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz zapewnia takie uprawnienia wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

♦ podstawowej opieki zdrowotnej, 
♦ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
♦ leczenia szpitalnego, 
♦ rehabilitacji leczniczej, 
♦ świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Pacjenci - Kombatanci i Osoby Represjonowane

♦ rejestrowani i proszeni są do gabinetów lekarskich i zabiegowych poza kolejnością; 
♦ mają wyznaczane terminy świadczeń zdrowotnych bez wpisywania na listę oczekujących, w możliwie najkrótszym terminie; 
♦ mają specjalnie oznakowaną indywidualną dokumentację medyczną. 

Dokumenty uprawniające do uzyskania świadczeń poza kolejnością:

♦ legitymacja o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 
♦ legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51; 
♦ legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52. 
♦ zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Porozumienia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie:
mgr Wiesława Kołodziejczyk.

KONTAKT
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
telefon: 22 47-35-240
e-mail: a.kolodziejczyk @mssw.pl  

UWAGA! Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Porozumienia przyjmuje we wszelkich sprawach wymagających wyjaśnienia bądź interwencji na terenie Szpitala.

LOKALIZACJA
pokój nr 2, (piętro 1, budynek A)
Plan Szpitala

 


Podstawa prawna: 
art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.); 
Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  ( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)