INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW MIĘDZYLESKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WARSZAWIE (ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa) ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 • Podmiot leczniczy pn. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, zlokalizowany jest w Warszawie ul. Bursztynowa 2 w jednym kompleksie, połączonych ściśle ze sobą (stałymi łącznikami), budynków. Wyjątek stanowi odrębny budynek Zakładu Patomorfologii, ale jest to budynek znajdujący się w bardzo bliskiej odległości od ww. kompleksu.
 • Wejście do Szpitala (MSSW), tym do Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej jest na parterze, bez żadnych schodów.
 • Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna zlokalizowana jest na dwóch poziomach (parter i piętro) połączonych ze sobą windą i schodami.
 • Wejście do Izby Przyjęć jest na parterze, bez żadnych schodów.
 • Z wejścia głównego można dostać się na Oddziały szpitalne zarówno windą jak i schodami.
 • Lokalizacja poszczególnych Oddziałów szpitalnych jest jednopoziomowa.
 • Z wejścia głównego MSSW można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co wejście główne do MSSW.
 • Wejście do Poradni pediatrycznej w Zakładzie Medycyny Rodzinnej (POZ) jest na parterze, bez żadnych schodów.
 • Do Zakładu Medycyny Rodzinnej (POZ) można się dostać przez wejście główne do MSSW, wjechać windą na pierwsze piętro (lub wejść schodami) i z tego poziomu dojść lub dojechać do wejścia Zakładu Medycyny Rodzinnej.
 • Do Zakładu Radiologii (tzw. „Rentgena”) można się dostać przez wejście główne do MSSW, wjechać windą na trzecie piętro (lub wejść schodami) i z tego poziomu dojść lub dojechać do wejścia Zakładu Radiologii.
 • Do nowego oddziału SOR można się dostać ciągiem pieszym przez wejście bezpośrednio z terenu zewnętrznego. Przed wejściem do SOR znajdują się parkingi z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych.

 

MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • Odległość między obydwoma wejściami tj. głównym do MSSW i do Zakładu Medycyny Rodzinnej może stanowić ewentualną niedogodność.
 • Odległość między obydwoma wejściami tj. głównym do MSSW i do Zakładu Radiologii może stanowić ewentualną niedogodność.
 • Utrudniony dostęp do Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracowni Scyntygrafii i Poradni Medycyny Nuklearnej) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Do Zakładu można się dostać przez wejście główne do MSSW, wjechać windą na pierwsze piętro (lub wejść schodami), z tego poziomu dojść lub dojechać w okolice wejścia służbowego MSSW i zejść schodami na parter do Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Ewentualnie istnieje również możliwość wejścia (wjechania) do Zakładu przez boczne wejście do budynku „A” MSSW (od strony Centralnej Sterylizacji) będące na tym samym poziomie co Zakład Medycyny Nuklearnej tj. na parterze.