W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.) oraz dodatkowo:

 

  • dokumenty księgowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.),

  • dokumenty medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 6 sierpnia 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1318 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015 r. poz. 2069 ), 

  • dokumenty kadrowe, płacowe zgodnie z Kodeksem Pracy.


     

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 01:05 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 15:22 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 03:29 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 16:23 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 21:29 Edytor