Od 1 kwietnia 2022 r. przywracamy możliwość odwiedzin z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa:

- obowiązek noszenia maseczek ochronnych, zakrywających usta i nos, w trakcie odwiedzin oraz na terenie całego szpitala,
- odwiedziny ograniczone do 1 osoby do 1 pacjenta,
- zakaz odwiedzin dla osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszność, gorączka),
- zakaz odwiedzin pacjentów izolowanych,
- zakaz odwiedzin przez osoby, które miały kontakt z zakażonym Covid-19 w ciągu ostatnich 7 dni.
- w ramach odwiedzin pacjentów nie rekomendujemy wprowadzania do szpitala dzieci, ze względu na ryzyko narażenia na zakażenie, zarówno dziecka jak i pacjentów szpitala.

Warunki odwiedzin od dnia 28.11.2023 r. (plik w formacie PDF)


Odwiedziny pacjentów przebywających w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie odbywają się:
  • w dni powszednie w godzinach 13.00 - 19.00;
  • w dni wolne od pracy w godzinach 11.00 - 19.00;
  • w Oddziale Dermatologii Dorosłych w dni powszednie i wolne od pracy w godzinach 8.00 - 19.00;
  • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w sali intensywnej opieki neurologicznej i w salach pooperacyjnych odwiedzanie chorych jest ograniczone i może odbyć się za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika lub lekarza dyżurnego;
  • indywidualny czas odwiedzin należy ustalić z lekarzem dyżurnym oddziału;
  • w czasie wizyt (obchodów) lekarskich osoby odwiedzające powinny opuścić oddział szpitalny.

 

UWAGA!  Szczegółowe zasady przebywania na terenie Szpitala (w szczególności § 26 Regulaminu) dostępne są w:
Regulamin organizacyjny szpitala - plik w formacie pdf


Wejście główne Szpitala czynne jest w godzinach: 
6.00 – 20.00