W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym Kraju związanym z COVID-19 w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (MSSW) zostaje czasowo wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin.
KOMUNIKAT plik w formacie PDF

Odwiedziny pacjentów przebywających w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie odbywają się:

  • w dni powszednie w godzinach 13.00 - 19.00;
  • w dni wolne od pracy w godzinach 11.00 - 19.00;
  • w Oddziale Dermatologii Dorosłych w dni powszednie i wolne od pracy w godzinach 8.00 - 19.00;
  • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w sali intensywnej opieki neurologicznej i w salach pooperacyjnych odwiedzanie chorych jest ograniczone i może odbyć się za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika lub lekarza dyżurnego;
  • indywidualny czas odwiedzin należy ustalić z lekarzem dyżurnym oddziału;
  • w czasie wizyt (obchodów) lekarskich osoby odwiedzające powinny opuścić oddział szpitalny.

 

UWAGA!  Szczegółowe zasady przebywania na terenie Szpitala (w szczególności § 26 Regulaminu) dostępne są w:
Regulamin organizacyjny szpitala - plik w formacie pdf


Wejście główne Szpitala czynne jest w godzinach: 
6.00 – 20.00