1. Opłaty pobierane są w Kasie Szpitala w dni powszednie w godzinach 8.00-14.30.
2. Opłaty poza godzinami pracy Kasy za świadczenia zdrowotne pobierane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierane są w dni powszednie w Kasie Szpitala w godzinach 8.00-14.30 lub w Kancelarii Szpitala w godzinach 7.25-15.00. 

Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:

♦ pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
♦ usług niefinansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
♦ innych odpłatnych usług

Informacja dotycząca możliwości wykonywania badań komercyjnych w MSSW:


CENNIKI ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

CENNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH