Dyżur NiŚOZ pełniony jest w Przychodni Specjalistycznej

gabinety 01, 02, 03

przez wszystkie dni tygodnia:
w dni powszednie od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego, 
w dni wolne (sobota, niedziela, święta) w godzinach 8.00 – 8.00.

Telefon do kontaktu: 22 47 35 245

więcej informacji w formacie pdf