Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Adres:
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Telefon:
(22) 47-35-383 Tel/Fax: (22) 815-67-39

Adres poczty internetowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej:
www.mssw.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych dla osób kontaktujących się ze Szpitalem jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie u. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z realizacją zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizacją zadań statutowych.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania ze względu na przepisy prawa lub z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 


Administrator techniczny strony internetowej

Wszelkie uwagi odnośnie technicznego/programistycznego (nie związanego z zawartością merytoryczną/treścią) funkcjonowania strony internetowej prosimy kierować do administratora strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 01:54 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 13:58 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:24 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:25 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:27 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:30 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:32 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:33 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:34 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:35 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:37 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:39 Edytor
Artykuł został zmieniony. niedziela, 18 marzec 2018 14:40 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 21 marzec 2018 02:58 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 21:22 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 maj 2018 21:23 Edytor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 listopad 2018 22:53 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 19 luty 2020 12:27 Edytor
Artykuł został zmieniony. sobota, 08 sierpień 2020 11:03 Edytor
Artykuł został zmieniony. środa, 05 styczeń 2022 12:54 Edytor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 lipiec 2023 10:35 Edytor