1. Przed planową hospitalizacją należy wykonać pełne szczepienia przeciw COVID-19 (w tym dawki przypominające), zakończone w okresie poprzedzającym przyjęcie do szpitala minimum 14 dni i poświadczone aktualnym certyfikatem szczepienia.

2. Istnieje obowiązek zachowania minimalizującego ryzyko zakażenia przed planowanym terminem przyjęcia do szpitala tj.:

a. pozostawanie w 14-dniowej kwarantannie domowej (minimum 7 dni) wraz z domownikami,

b. unikanie w tym czasie kontaktów z osobami innymi niż domownicy,

c. stosowanie częstej dezynfekcji rąk.

 

  • Należy bezwzględnie poinformować telefonicznie szpital o wystąpieniu objawów zakażenia (m.in. gorączka, kaszel, objawy infekcji górnych dróg oddechowych ) lub narażeniu na bezpośredni kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (nawet jeśli wykonane było szczepienie).

 

3. W przypadku braku aktywnego certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 należy dostarczyć w dniu przyjęcia wynik badania PCR w kierunku SARS-CoV-2, wykonany w ciągu 48 godzin poprzedzających przyjęcie do szpitala.

  • Do szpitala przyjmowani są pacjenci zaszczepieni lub posiadający ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonany w ciągu 48 godzin poprzedzających przyjęcie.

 

Uwaga: Badanie PCR nie powinno być wykonywane:

  • przez sześć miesięcy od udokumentowanego zachorowania na COVID-19 lub potwierdzonego testem, bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2,

  • u pacjenta z aktywnym certyfikatem szczepień*.

 

*Pacjent zaszczepiony, przy braku cech COVID-19 i negatywnym wywiadzie epidemiologicznym na podstawie ankiety przy przyjęciu