pppZ dniem 1 stycznia 2022 r. MSSW rozpocznie współpracę z Wydziałem Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 2 grudnia 2021 r.

Zawarte porozumienie zakłada współpracę w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form kształcenia w tym organizację seminariów, warsztatów, wykładów, zajęć klinicznych i praktyk studenckich. Studenci będą mogli korzystać  z najnowocześniejszego sprzętu, jakim dysponuje szpital, m.in. robota chirurgicznego da Vinci.