Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach umowy na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. 
Pobieranie materiału do badania cytologicznego odbywa się w gabinecie ginekologiczno położniczym i wykonywane jest przez położną posiadającą certyfikat.

Przed pobraniem dokonywana jest weryfikacja uprawnień do przesiewowego badania cytologicznego w systemie SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki, który został udostępniony przez NFZ oraz wprowadzona ankieta.

Wydruk podpisanej przez pacjentkę ankiety oraz wynik badania cytologicznego znajduje się w dokumentacji medycznej pacjentki

Materiał do badania cytologicznego wysyłany jest do Instytutu Onkologii w Warszawie.

Czas oczekiwania na wynik do 14 dni.
Wynik i zalecenia wydawane są w gabinecie. 


Zapisy 

Telefonicznie pod numerem 22 47-35-190
poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00-12.00

lub 515-075-222 
od poniedziałku do piątku od godziny 8.00-12.00.

Położna lic. Jolanta Mikusek