Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka pn. „HPV 12”
Do uczestnictwa w programie uprawnione są dzieci, które ukończyły 12 rok życia oraz nie ukończyły 13 roku życia i zamieszkują na terenie m.st. Warszawy

 

(Termin zakończenia realizacji umowy: 8.12.2021 r.)