Informujemy że Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, przystąpił do PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

Od 1.10.2022 r. do 31.12.2024 r. zapraszamy wszystkie kobiety w wieku 45-74 lat na bezpłatne badania mammograficzne

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 22,9% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe Polek. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.
Mammografia jest badaniem umożliwiającym wykrycie zmian nowotworowych w największym stopniu.

Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować chorobę są m.in.:

♦ rak piersi wśród członków rodziny, matka, babka, siostra,
♦ wczesna pierwsza miesiączka, przed 12 rokiem życia,
♦ późna menopauza, po 55 roku życia,
♦ urodzenie dziecka po 35 roku życia,
♦ bezdzietność.

Doświadczenie wielu krajów wskazuje, że wczesne rozpoczęcie populacyjnej diagnostyki i leczenia raka piersi może obniżyć umieralność o 20-30%.

Programem objęte są kobiety ubezpieczone, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Programem nie są objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe piersi.

Kryteria włączenia do programu profilaktyki raka piersi obejmują kobiety w wieku 45-74 lat.

Do udziału w programie nie potrzebne jest skierowanie.


Szczegółowe informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30,
pod nr telefonu:
(22) 47 35 365

(22) 47 35 165
lub osobiście w rejestracji Pracowni Radiologii (III piętro).

Ambasadorki_mammografia.png