ppp

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 101/23 z dnia 23 maja 2023 r. zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie. W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w istotny sposób przyczynił się do rozwoju ochrony zdrowia w województwie mazowieckim, a także buduje pozytywny wizerunek mazowieckiej ochrony zdrowia oraz odnosi sukcesy w podnoszeniu jakości usług medycznych.

Czytaj więcej...

1a

ppp

FILM

tv

 

 

 

ppp

W dniu 31 maja 2023 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał do pierwszego składu Naczelnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Klinicznych Panią prof. dr hab. n. med. Ewę Barcz – kierownika Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Czytaj więcej...

 

ppp

Predyspozycje do pracy pielęgniarki ma się od urodzenia, potem już tylko doskonali się swoje umiejętności.
Pogody ducha, cierpliwości, zdrowia, wielu uśmiechniętych pacjentów życzy:

Dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Czytaj więcej...

pielegniarki2