Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Zadanie: "zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019"

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 498 393,60 zł

Sprzęt zakupiony w zadaniu:

1. Lampa zabiegowa mobilna

Lampa

2. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS-3

Lucas 3

3. Ultrasonograf mobilny

4. Ultrasonograf stacjonarny

Ultarsonograf

Tabliczka