promocja_certyfikat

 

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie dołączył do grona HPH (Health PromotingHospitals), czyli Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie.

Misją każdej jednostki będącej członkiem HPH jest wzmacnianie i poprawa działań służących promowaniu zdrowia, a także podnoszenie wiedzy na ten temat. 

W naszym Szpitalu zadanie to realizowane jest poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu profilaktycznych programów służących poprawie świadomości społeczności lokalnej w zakresie zachowań prozdrowotnych.