Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziału Dermatologii Dziecięcej na potrzeby Oddziału Okulistycznego

Umowa dotacyjna: 
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 424 108,77 zł

Opis zadania: Inwestycja obejmuje modernizację obecnego Oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby Oddziału okulistyki - prace remontowe, budowlano-montażowe oraz zakup pełnych stanowisk łóżkowych. W związku z planowanym rozwojem Oddziału ginekologii i położnictwa oraz Oddziału okulistycznego zaszła konieczność przeniesienia Oddziału okulistycznego z obecnej lokalizacji na miejsce Oddziału dermatologii dziecięcej. Świadczeniobiorcy korzystający z usług zdrowotnych Szpitala będą mieli zapewnione lepsze i zgodne z przepisami warunki pobytu oraz wysokospecjalistyczny standard leczenia.


Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
i Neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem

Umowa dotacyjna: 
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 27 077 308,31 zł - łączna kwota na lata 2018-2020. Dotacja w roku 2018: 1 363 549,31 zł

Opis zadania: Wykonanie modernizacji Oddziału ginekologiczno-położniczego 
i Neonatologicznego o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 1500 m.kw wraz projektem i wyposażeniem. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oddział nie był remontowany od ok. 30 lat, w związku z czym jest już mocno wyeksploatowany. Jest to jedyny nie wyremontowany Oddział ginekologiczno-położniczy w Warszawie. Z powyższych powodów obserwujemy stałe zmniejszanie się liczby pacjentów chcących korzystać ze świadczeń. Modernizacja Oddziału poprawi warunki leczenia w zakresie ginekologii i położnictwa oraz opieki nad noworodkami, stworzy bardziej komfortowe warunki pobytu matki i noworodka oraz zapewni w pełni specjalistyczną i fachową opiekę.


Nazwa zadania:

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego

Umowa dotacyjna: 
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 2 315 162,37 zł

Opis zadania: Sprzęt jest niezbędny do leczenia chorób oczu. Zakup nowego sprzętu pozwoli na zwiększenie liczby leczonych pacjentów, podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów, rozszerzenie zakresu leczenia i zabiegów okulistycznych, co pozwoli na zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług medycznych. Stworzy także możliwość objęcia opieką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami tylnego odcinka gałki ocznej np. odwarstwieniem siatkówki, zwyrodnieniami cukrzycowymi, wylewami krwi, urazami, a także skróci kolejkę osób oczekujących na zabiegi i operacje.


dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych