Szanowni Państwo

W związku z licznymi wnioskami o przyjęcie do oddziału szpitala, kierowanymi poprzez stronę internetowej szpitala, uprzejmie informuję, że decyzja o hospitalizacji nie może być podjęta przez dyrektora szpitala na tej podstawie.

Decyzję o przyjęciu do oddziału szpitalnego podejmuje kierownik oddziału lub upoważniony przez niego lekarz na podstawie skierowania do szpitala, po zapoznaniu się z dokumentacja medyczną i po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia zdrowotne planowe ( zabiegi operacyjne, diagnostyczne ) są wykonywane w kolejności zgłoszenia się pacjenta do szpitala, z uwzględnieniem kategorii pilności zabiegu i stanu pacjenta. Termin wykonania świadczenia jest uzależniony od liczby oczekujących i aktualnych możliwości ich wykonania. Zasada ta nie dotyczy zabiegów ze wskazań ostrych, związanych z nagłym stanem zagrożenia zdrowia lub życia, które są wykonywanie bezzwłocznie.

W związku aktualną sytuacją stanu epidemii COVID-19 oraz nałożonym decyzją wojewody na MSSW obowiązkiem leczenia pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2, zmuszeni byliśmy wstrzymać czasowo zabiegi planowe. Kontynuowane są w MSSW świadczenia dla pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym oraz w przypadkach niezbędnej kontynuacji wieloetapowego leczenia.

Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie w przypadku zmniejszenia obciążenia Szpitala związanego z walką z pandemią koronawirusa.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia należy bezzwłocznie konsultować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do SOR.

TPK
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
tel. 800 137 200

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK), z którą Pacjent może skontaktować się w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 Pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski – połączenia z zagranicy nie są obsługiwane

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Informujemy, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

wykaz sprzętu

odnośnik do informacji

Szacuje się, że w Polsce 53% kobiet i 68% mężczyzn ma nadwagę, a co czwarta osoba dorosła jest otyła.

Prawidłowy sposób żywienia to nie tylko dieta umożliwiająca redukcję masy ciała, ale również element stylu życia warunkujący zdrowie.

 

Informujemy, iż od 2 września 2020 r. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie uzyskał uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarskiej w zakresie medycyny ratunkowej  w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Specjalizacja może być realizowana w trybie modułowym lub dotychczasowym (możliwość zmiany miejsca i kontynuacji specjalizacji).

Kierownik SOR
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 

 

 

podziękowania2

W imieniu samorządu Województwa Mazowieckiego dziękujemy Państwu za życzliwość i szlachetny gest, który jest wyrazem Państwa odpowiedzialności,
empatii i pięknej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy... Dziesiątki firm, stowarzyszeń, instytucji, ale i osób prywatnych w tym trudnym czasie pokazało, co znaczy solidarność, odpowiedzialność i po prostu - wielkie serce...

W imieniu wszystkich pracowników szpitala zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa serdecznie dziękuję wszystkim przyjaciołom Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego za wsparcie finansowe, które
natychmiast kieruję na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników

Jarosław Rosłon
 Dyrektor

Wszystkich Przyjaciół, Sympatyków i Wszystkich Państwa, którym nie jest obojętny los osób chorych, prosimy o wsparcie i pomoc w tym trudnym okresie funkcjonowania MSSW.

W przypadku darowizn rzeczowych prosimy o kontakt z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, tel. 22 47 35 330

Wpłaty prosimy kierować na konto: 54 1240 6074 1111 0010 6172 8098 z dopiskiem "darowizna COVID"

Za każdy gest wsparcia Dziękujemy.

W związku z epidemią koronawirusa  w naszym Kraju, w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie skargi i wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą przez  formularz na stronie: www.mssw.pl (zakładka dla pacjenta-skargi i wnioski).  Czas odpowiedzi może się wydłużyć do 3 miesięcy.