plan_mssw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA


BUDYNEK A

Parter

Centrum Diagnostyki Obrazowej: Zakład Medycyny Nuklearnej- Pracownia Scyntygrafii, Poradnia Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Rodzinnej POZ – Poradnia pediatryczna (wejście od Izby Przyjęć)

Centralna Sterylizacja

Piętro 1

Zakład Medycyny Rodzinnej POZ

Dział Kadr

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Statystyki Medycznej i Kodowania Usług Medycznych

Dział Administracyjno – Gospodarczy (w tym Zaopatrzenie)

Dział Zamówień Publicznych

Dział Techniczny

Piętro 2

Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej

Blok Operacyjny Urologiczny

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny

Centrum Diagnostyki Obrazowej: Zakład Radiologii (RENTGEN)

BUDYNEK B

Piętro 1

Dział Księgowości, w tym Kasa

Dział Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczania Usług

Dział Płac

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji

Samodzielne Stanowisko ds. Żywienia

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

Piętro 2

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny

Zespół Anestezjologii

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WM WUM – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (Pomieszczenia Administracyjne)

BUDYNEK C

Poziom (- 1)

Pomieszczenia Techniczne Szpitala

Parter

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dział Higieny Szpitalnej

Dział Administracyjno-Gospodarczy - Centralny Rejestr Umów

Magazyny Szpitala

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej

Dział Administracyjno– Gospodarczy – Archiwum Zakładowe

Piętro 1

Oddział Neurologiczny (z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Pododdziałem Udarowym)

Piętro 2

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Nefrologiczny, w tym Stacja Dializ

Pracownie Kardiologiczne – EKG

Piętro 3

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WM WUM – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 Piętro 4

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Oddział Neonatologiczny

ŁĄCZNIK C- D

Poziom (- 1)

Parter

Dział Higieny Szpitalnej - Kierownik

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Piętro 1

Pracownik Socjalny

KANCELARIA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Koordynator ds. pielęgniarstwa, Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji Porozumienia MSSW z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego

Dział Informatyki

Piętro 1

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – Pracownie Kardiologiczne

Piętro 2

Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii - Pracownia endoskopii

ŁĄCZNIK D- E

Poziom (- 1)

Szatnie Personelu

Szatnia Chorych

Parter

Kaplica Szpitalna

Sale Konferencyjne

BUDYNEK D

Parter

Samodzielna Pracownia Angiografii i Hemodynamiki

Centrum Diagnostyki Obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej

Centrum Diagnostyki Obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia USG ogólna

Pracownia USG – przepływny naczyniowe

Piętro 1

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DYREKCJA, w tym Sekretariat Dyrekcji

Zespół Radców Prawnych

 Piętro 2

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

 Piętro 3

Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii

 Piętro 4

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej

 Piętro 5

Oddział Dermatologii Dorosłych

Oddział Okulistyczny

 Piętro 6

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM - Oddział I Wewnętrzny

BUDYNEK E

Parter

Punkt Pralniczy

Piętro 1

Kuchnia Szpitalna (Piętro 1 i Piętro 2)

Apteka

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Bank Krwi

BUDYNEK F

Parter

Izba Przyjęć (Planowych)

Szatnia Pacjentów Dializowanych

WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZPITALA (MSSW)

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

Punkt Gastronomiczny

Pasaż Handlowy

Szatnia

BUDYNEK G

Zakład Patomorfologii

BUDYNEK PORTIERNI

Pomieszczenia Ochrony