DYREKTOR_ROSLON

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor - dr Jarosław Rosłon 

Dyrektor zarządza Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz oraz dokonuje za pracodawcę czyli Szpital czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do jego pracowników. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala (chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej) i ponosi za nie odpowiedzialność.
Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy: 
  • Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
  • Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych, 
  • Zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych / głównego księgowego, 
  • Zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa
  • Kierowników komórek organizacyjnych.