pikto pietkiewicz

 

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa
dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa kieruje i nadzoruje pracę pionu działalności leczniczej.
Jednym z głównych zadań Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa jest organizowanie właściwej (profesjonalnej) opieki medycznej w Szpitalu.