dyr Gacyk2

 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
mgr Marzena Dymkowska-Gacyk

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych kieruje i nadzoruje pracę komórek o profilu administracyjno-technicznym i administracyjnym: działu administracyjno-gospodarczego w tym zaopatrzenia, kancelarii, działu technicznego, działu informatyki, działu zamówień publicznych, sekretariatu dyrekcji, samodzielnych stanowisk: ds. organizacji, ds. przeciwpożarowych, ds. BHP, ds. żywienia, inspektorów ochrony radiologicznej.