MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opis stanowiska:

 • przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych

 • przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentacje przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnia prawidłową obsługę prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

 • weryfikuje wnioski komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

 • opracowuje projekty ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazuje je do publikacji – zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych

 • przygotowuje dokumentację oraz opracowuje projekty wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzanego przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli dotyczące realizowanych postępowań i zadań komórki

 • opracowuje projekty uwag i wniosków do protokołu kontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych

 • minimum 2 lata stażu pracy w zamówieniach publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu

 • terminowość i rzetelność

 • samodzielność i odpowiedzialność

 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych

 • umiejętność podejmowania decyzji

 • umiejętność rozwiązywania problemów

 • stanowczość/umiejętność przekonywania

 • umiejętność poprawnego wnioskowania

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

 • pełny etat

 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • możliwość wykupienia karty Multisport

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie:

 • CV i listu motywacyjnego oraz

 • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację:

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.