W dniu 31 maja 2023 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał do pierwszego składu Naczelnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Klinicznych Panią prof. dr hab. n. med. Ewę Barcz – kierownika Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Do zadań Komisji należy m.in. sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego; prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego, oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych; współpraca z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego; rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów.

b

a