punkt kwalifikacyjny

wtorek 11.00-12.00
• gabinet 106

dr Monika Trzpil

co drugą środę 09.00 – 15.00
 • gabinet 106

Lekarz Oddziału

czwartek 09.00 – 13.00
 • gabinet 106