Nazwa jednostki:

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
NIP: 952-17-89-325
REGON: 01 06 69 853
KRS: 0000080872

Adres:

Ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Telefon:

Tel.: 22 47-35-383 Tel./Fax: 22 815-67-39

Adres poczty internetowej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej:

www.mssw.pl


Dyrekcja

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Izba Przyjęć

Inne

Mapka dojazdowa

Plan Szpitala


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Anna Walosińska, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 694 488 138,
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h), tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
4)Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, co wynika z art. . 6 ust. 1 lit f) tj. w związku z uzasadnionym interesem administratora,
5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np.: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych),
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej,
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 


Administrator techniczny strony internetowej

Wszelkie uwagi odnośnie technicznego/programistycznego (nie związanego z zawartością merytoryczną/treścią) funkcjonowania strony internetowej prosimy kierować do administratora strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

UWAGA! Informację o osobach przyjętych do szpitala można uzyskać telefonicznie na izbie przyjęć, albo na oddziale szpitalnym (nie w Kancelarii)

 


DYREKCJA

SEKRETARIAT

22 47-35-300,22 47-35-330
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

22 47-35-300, 22 47-35-330, faks: 22 615 77 28


KANCELARIA

czynna: poniedziałek-piątek w godzinach7.00 - 15.00
22 47-35-383, tel/faks: 22 815-67-39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00 – 15.00 w dni powszednie.


 

ADMINISTRACJA

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

22 47-35-240

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

22 47-35-317

PRACOWNIK SOCJALNY

22 47-35-229

DZIAŁ ANALIZ KOSZTÓW, PLANOWANIA I ROZLICZANIA USŁUG

22 47-35-404

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

22 47-35-197

DZIAŁ PŁAC

22 47-35-371 - Kierownik

22 47-35-395 - Dział

DZIAŁ KADR

22 47-35-380

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

22 47-35-301
22 47-35-170 (ZAOPATRZENIE)

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

22 47-35-145; tel./fax: 22 613-19-92

DZIAŁ TECHNICZNY

22 47-35-401

DZIAŁ INFORMATYKI

22 47-35-400

DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I KODOWANIA USŁUG MEDYCZNYCH

22 47-35-249, 22 47-35-152, 22 47-35-168, 22 815-68-62

SAMODZIELNE STANOWISKA: ds. audytu wewnętrznego; Pełnomocnik ds. OC

22 47-35-246

SAMODZIELNE STANOWISKA: ds. BHP, DS. P. POŻ.

22 47-35-301


IZBA PRZYJĘĆ (planowych)

22 47-35-111; fax: 22 47-35-113

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

22 47-35-245


ZAKŁADY

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

REJESTRACJA
22 47-35-410

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

REJESTRACJA
Pracownia tomografii komputerowej
Pracownia rezonansu magnetycznego
22 47-35-359

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
Poradnia medycyny nuklearnej
Pracowni scyntygrafii

REJESTRACJA
22 47-35-196

ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ P.O.Z.

REJESTRACJA
22 47-35-447; 022 47-35-448

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

22 47-35-274; 22 47-35-368; 22 47-35-431

ZAKŁAD RADIOLOGII

REJESTRACJA
22 47-35-365; 22 47-35-165


PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA.

22 47-35-465

PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII I URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA

22 47-35-406

PRACOWNIA ESWL

22 47-35-185

PRACOWNIA ENDOSKOPII

22 47-35-342

PRACOWNIA ANGIOGRAFII I HEMODYNAMIKI

22 47-35-192; 22 47-35-193

PRACOWNIE KARDIOLOGICZNE

REJESTRACJA
22 47-35-398

PRACOWNIA USG OGÓLNA

22 47-35-343

PRACOWNIA USG UROLOGICZNE

22 47-35-138


ODDZIAŁY SZPITALNE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

REJESTRACJA
22 47-35-333; 22 47 35 332; fax: 22 812-02-17

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

SEKRETARIAT
22 47-35-283

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ

SEKRETARIAT
22 47-35-321; fax.: 22 47-35-412

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

SEKRETARIAT
22 47-35-218

ODDZIAŁ DERMATOLOGII DOROSŁYCH

SEKRETARIAT
22 47-35-292

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

SEKRETARIAT
22 47-35-335

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SEKRETARIAT
22 47-35-312

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

SEKRETARIAT
22 47-35-418

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

SEKRETARIAT
22 47-35-150

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

SEKRETARIAT
22 47-35-389

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

SEKRETARIAT:
22 47-35- 464

ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY

SEKRETARIAT
22 47-35-311

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

SEKRETARIAT
22 47-35-234

STACJA DIALIZ

22 47-35-174

ODDZIAŁ II WEWNĘTRZNY I GASTROENTEROLOGII

SEKRETARIAT
22 47-35-313

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

SEKRETARIAT
22 47-35-171; 22 47-35-149


SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA

(w tym Poradnie dermatologiczne)

REJESTRACJA GŁÓWNA
22 47-35-348
22 47-35-100


INNE TELEFONY

BANK KRWI

22 47-35-177

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

22 47-35-374

plan_mssw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA


BUDYNEK A

Parter

Centrum Diagnostyki Obrazowej: Zakład Medycyny Nuklearnej- Pracownia Scyntygrafii, Poradnia Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Rodzinnej POZ – Poradnia pediatryczna (wejście od Izby Przyjęć)

Centralna Sterylizacja

Piętro 1

Zakład Medycyny Rodzinnej POZ

Dział Kadr

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Statystyki Medycznej i Kodowania Usług Medycznych

Dział Administracyjno – Gospodarczy (w tym Zaopatrzenie)

Dział Zamówień Publicznych

Dział Techniczny

Piętro 2

Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej

Blok Operacyjny Urologiczny

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny

Centrum Diagnostyki Obrazowej: Zakład Radiologii (RENTGEN)

BUDYNEK B

Piętro 1

Dział Księgowości, w tym Kasa

Dział Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczania Usług

Dział Płac

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji

Samodzielne Stanowisko ds. Żywienia

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

Piętro 2

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

Piętro 3

Blok Operacyjny Ogólny

Zespół Anestezjologii

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WM WUM – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (Pomieszczenia Administracyjne)

BUDYNEK C

Poziom (- 1)

Pomieszczenia Techniczne Szpitala

Parter

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dział Higieny Szpitalnej

Dział Administracyjno-Gospodarczy - Centralny Rejestr Umów

Magazyny Szpitala

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej

Dział Administracyjno– Gospodarczy – Archiwum Zakładowe

Piętro 1

Oddział Neurologiczny (z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Pododdziałem Udarowym)

Piętro 2

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Nefrologiczny, w tym Stacja Dializ

Pracownie Kardiologiczne – EKG

Piętro 3

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WM WUM – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 Piętro 4

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Oddział Neonatologiczny

ŁĄCZNIK C- D

Poziom (- 1)

Parter

Dział Higieny Szpitalnej - Kierownik

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Piętro 1

Pracownik Socjalny

KANCELARIA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Koordynator ds. pielęgniarstwa, Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji Porozumienia MSSW z Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego

Dział Informatyki

Piętro 1

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – Pracownie Kardiologiczne

Piętro 2

Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii - Pracownia endoskopii

ŁĄCZNIK D- E

Poziom (- 1)

Szatnie Personelu

Szatnia Chorych

Parter

Kaplica Szpitalna

Sale Konferencyjne

BUDYNEK D

Parter

Samodzielna Pracownia Angiografii i Hemodynamiki

Centrum Diagnostyki Obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej

Centrum Diagnostyki Obrazowej – Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia USG ogólna

Pracownia USG – przepływny naczyniowe

Piętro 1

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DYREKCJA, w tym Sekretariat Dyrekcji

Zespół Radców Prawnych

 Piętro 2

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM - Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

 Piętro 3

Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii

 Piętro 4

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej

 Piętro 5

Oddział Dermatologii Dorosłych

Oddział Okulistyczny

 Piętro 6

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM - Oddział I Wewnętrzny

BUDYNEK E

Parter

Punkt Pralniczy

Piętro 1

Kuchnia Szpitalna (Piętro 1 i Piętro 2)

Apteka

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Bank Krwi

BUDYNEK F

Parter

Izba Przyjęć (Planowych)

Szatnia Pacjentów Dializowanych

WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZPITALA (MSSW)

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

Punkt Gastronomiczny

Pasaż Handlowy

Szatnia

BUDYNEK G

Zakład Patomorfologii

BUDYNEK PORTIERNI

Pomieszczenia Ochrony

 

 

Nazwa Telefon Faks
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 22 47-35-317  
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH 22 47-35-275  
DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ 22 47-35-346  
DZIAŁ ANALIZ KOSZTÓW, PLANOWANIA I ROZLICZANIA USŁUG 22 47-35-404  
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 22 47-35-197  
DZIAŁ KADR 22 47-35-380  
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 22 47-35-301  
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY - ZAOPATRZENIE 22 47-35-170  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 22 47-35-145 22 613-19-92
DZIAŁ TECHNICZNY 22 47-35-401  
DZIAŁ INFORMATYKI 22 47-35-400  
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I KODOWANIA USŁUG MEDYCZNYCH 22 81-56-862; 22 47-35-152  
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA 22 47-35-240  
BANK KRWI 22 47-35-177  
PORADNIA MEDYCYNY PRACY 22 47-35-374  
CENTRALNA STERYLIZACJA 22 47-35-141  
PRACOWNIK SOCJALNY 22 47-35-229  
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA 22 47-35-216