Zarząd Województwa Mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej przygotował kampanię edukacyjną w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie- program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim”.

Transplantacja jest metodą leczenia, umożliwiającą ratowanie zdrowia i życia ludzi. Polega na zastąpieniu niewydolnych narządów lub ich części, zdrowymi. Jedną z wykładni definiowania transplantacji jest zapis w Uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 roku stwierdzający, że transplantacja „jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stanowiąca dla wielu pacjentów jedyną szansę na przedłużenie życia”. Podobne rozumienie transplantacji wskazuje jej zdefiniowanie zawarte w dokumentach unijnych tj. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2004 roku: „transplantacja tkanek i komórek ludzkich jest prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny, dającą ogromne możliwości leczenia chorób dotychczas nieuleczalnych. Stwarza również szansę na podnoszenie, jakości życia u ciężko chorych pacjentów”.

 Link do filmu: https://youtu.be/N98FN6fFuDc

transplantacja