ppp

Zakończyła się II edycja konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Medyczne Wydarzenie Roku” – Eskulapy Mazowsza 2023. Kapituła wyróżniła najlepszych i najbardziej innowacyjnych medyków oraz ich dokonania. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 października w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury.

W tegorocznej edycji konkursu tytuł „Wschodzącej nadziei medycyny” otrzymał Pan dr n. med. i n. o zdr. lek. mgr inż. Karol Taradaj, który jest rezydentem na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Ponadto w kategorii Osiągniecie medyczne roku 2023 - medycyna zabiegowa, wyróżnienie otrzymał zespół Pani prof. dr hab. n. med. Ewy Barcz za wprowadzenie zabiegów neuromodulacji krzyżowej w zespole pęcherza nadreaktywnego oraz pęcherzu neurogennym do praktyki klinicznej, a w kategorii „Osobowość medyczna roku” wyróżnienie przyznano Panu prof. dr hab. n. med. Arturowi Mamcarzowi.

Gratulujemy!

View the embedded image gallery online at:
https://www.mssw.pl/1/96-aktualnosci-wiecej#sigProId2e7f6d81c4

.

 

ppp

W środę 13.09.2023 r. przed budynkiem MSSW odbyła się konferencja prasowa w sprawie negatywnej opinii wydanej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej celowości rozbudowy Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Pan Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wawer Pan Norbert Szczepański oraz dyrektor szpitala Pan dr Jarosław Rosłon wyrazili sprzeciw wobec negatywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, która uderza przede wszystkim w mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Mimo iż inwestycja odpowiada wymogom i potrzebom niezbędnym do stworzenia nowoczesnych warunków leczenia i opieki nad chorymi resort nadal sprzeciwia się planom rozbudowy międzyleskiego szpitala.

View the embedded image gallery online at:
https://www.mssw.pl/1/96-aktualnosci-wiecej#sigProId7795e899ab

.

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 101/23 z dnia 23 maja 2023 r. zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie. W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w istotny sposób przyczynił się do rozwoju ochrony zdrowia w województwie mazowieckim, a także buduje pozytywny wizerunek mazowieckiej ochrony zdrowia oraz odnosi sukcesy w podnoszeniu jakości usług medycznych.

Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się w dniu 5 czerwca 2023 r. podczas jubileuszowej gali z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, która odbyła się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Odznaka „Zasłużony dla Mazowsza” jest honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla województwa mazowieckiego. Otrzymanie tego odznaczenia to wielki zaszczyt a jednocześnie docenienie pracy wszystkich pracowników MSSW i sukces całego Szpitala.

View the embedded image gallery online at:
https://www.mssw.pl/1/96-aktualnosci-wiecej#sigProId5a80eaaff0

 

W dniu 31 maja 2023 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał do pierwszego składu Naczelnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Klinicznych Panią prof. dr hab. n. med. Ewę Barcz – kierownika Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Do zadań Komisji należy m.in. sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego; prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego, oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych; współpraca z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego; rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów.

b

a

 

Już po raz 20. „Puls Medycyny” zaprezentował sylwetki lekarzy mających największy wpływ na rozwój polskiej medycyny.

W kategorii „Promotor wiedzy”, zostało wyróżnionych troje ekspertów, wśród nich prof. dr. hab. n. med. Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
Ponadto Pan Profesor znalazł się na 49 miejscu osób najbardziej wpływowych w polskiej medycynie #ListaStu2022.
Jurorzy oceniali kandydatów w trzech kategoriach:


♦ osiągnięcia i dokonania w roku 2022,
♦ pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w 2022 r.,
♦ siła publicznego oddziaływania.


O miejscu w rankingu decydowała łączna liczba punktów przyznanych przez jurorów we wszystkich kategoriach.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, jest kierownikiem III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, członkiem komisji medycznej PKOl oraz autorem licznych monografii i opracowań naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

 

puls medycyny