bom logomazowsze serce Polski

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za oddane głosy w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To Państwa wsparcie i zaangażowanie sprawiło, iż 15 marca 2022 r. szpital otrzymał nowoczesny ambulans transportowy.

Dziękujemy!

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

View the embedded image gallery online at:
https://www.mssw.pl/1/96-aktualnosci-wiecej#sigProIdad4132a057

W dniu 4 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Katedry Ginekologii i Położnictwa UKSW w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor Szpitala dr Jarosław Rosłon, kierownik Katedry prof. dr hab. Ewa Barcz oraz dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum prof. ucz. dr hab. Filip M. Szymański.

 

– W MSSW od 25 lat myślano o wejściu na drogę dydaktyki. Dzięki współpracy z UKSW jest to możliwe. Wspólnie będziemy brać udział w kształceniu kadry, dla dobra nas wszystkich, dla dobra Pacjenta – zwracał się do zebranych gości Jarosław Rosłon dyrektor szpitala.

 

– Niespełna trzy lata temu powołano na UKSW Wydział Medyczny. Przez pierwsze dwa lata odbywały się zajęcia podstawowe, na trzecim roku zaczęliśmy szukać partnerów w postaci warszawskich szpitali, które otworzą drzwi przed naszym Uniwersytetem i pomogą kształcić przyszłych lekarzy. Jako pierwszy te drzwi otworzył dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Jarosław Rosłon – podziękowania składał rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

 

Katedra Ginekologii i Położnictwa WMCM UKSW, w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie będzie stanowić bazę dla studentów kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego. W roku 2021 zakończyła się generalna modernizacja i remont zarówno oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego. Modernizacja została przeprowadzona ze środków Urzędu Marszałkowskiego, który przeznaczył na ten cel 27 milionów złotych.
Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wręczył prof. dr hab. Ewie Barcz nominację na funkcję kierownika Katedry.

 

- Kibicujemy całemu zespołowi. Mury łatwo zbudować, trudniej zebrać dobrą kadrę. MSSW jest szansą dla UKSW, nadzieją na wykształcenie lekarzy, którzy są nam wszystkim tak bardzo potrzebni– mówiła w imieniu władz województwa Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Katedra Ginekologii i Położnictwa WMCM UKSW jest nowoczesną placówką obejmującą opieką perinatologiczną pacjentki zarówno w przypadkach ciąż i porodów fizjologicznych jak również w przypadku patologii ciąży. Jest ośrodkiem ginekologicznym, oferującym pełen zakres zabiegów diagnostycznych i operacyjnych dla pacjentek z chorobami ginekologicznymi. Szczególne miejsce w portfolio działań pracowników Katedry zajmuje diagnostyka i leczenie problemów z zakresu uroginekologii.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.mssw.pl/1/96-aktualnosci-wiecej#sigProIde698fcffa6

Przyjęcie pacjenta do hospitalizacji planowej w czasie trwania pandemii COVID-19. Czytaj więcej

 

Komunikat dotyczący odwiedzin. Czytaj więcej

 

Formularz oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Czytaj więcej

 

Zasady organizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w czasie trwania pandemii COVID-19. Czytaj więcej

 

Więcej informacji na stornie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

W trosce o czyste powietrze - nowelizacja uchwały antysmogowej

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę „antysmogową”). Uchwała została opublikowana dnia 29 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 5147. Uchwała weszła w życie z dniem 14 maja br.

Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

♦ Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

- od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

- od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

♦ Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

♦ Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.

♦ Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Z treścią uchwały oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa oraz o sposobie wykorzystania zgłoszonych w postępowaniu uwag i wniosków można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl w zakładce "Uchwała antysmogowa".

Smog to problem, z którym na co dzień - szczególnie w sezonie grzewczym - muszą mierzyć się mieszkańcy Mazowsza. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie dołączył do grona instytucji wspierających działania informacyjne i edukacyjne prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aktualne informacje dotyczące działań samorządu Mazowsza w trosce o czyste powietrze można śledzić na stronie: www.powietrze.mazovia.pl

 

 

plakat grypa 2021 maly

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły  65 rok życia na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w ramach programu finansowanego przez m.st. Warszawa.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz ograniczenie powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca.

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer (22) 47 35 447 oraz (22) 47 35 448.