Już po raz 20. „Puls Medycyny” zaprezentował sylwetki lekarzy mających największy wpływ na rozwój polskiej medycyny.

W kategorii „Promotor wiedzy”, zostało wyróżnionych troje ekspertów, wśród nich prof. dr. hab. n. med. Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
Ponadto Pan Profesor znalazł się na 49 miejscu osób najbardziej wpływowych w polskiej medycynie #ListaStu2022.
Jurorzy oceniali kandydatów w trzech kategoriach:


♦ osiągnięcia i dokonania w roku 2022,
♦ pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/polskiego systemu ochrony zdrowia w 2022 r.,
♦ siła publicznego oddziaływania.


O miejscu w rankingu decydowała łączna liczba punktów przyznanych przez jurorów we wszystkich kategoriach.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, jest kierownikiem III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, członkiem komisji medycznej PKOl oraz autorem licznych monografii i opracowań naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

 

puls medycyny