ppp

Już 2 marca 2024 r. w Warszawie z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie opieki diabetologicznej, odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Medycy przeciw cukrzycy” pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Rejestracja trwa: www.medycyprzeciwcukrzycy.pl

  cukrzyca.png

Wydarzenie powstało z połączenia sił trzech konsultantów: 

 • Pani Beaty Ostrzyckiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 
 • Pani Alicji Szewczyk, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
 • dr Marioli Rybki, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w ciekawych wykładach oraz spotkaniach
prowadzonych przez 18 wybitnych ekspertów w dziedzinie diabetologii i nie tylko, z którymi wspólnie pochylimy się nad współczesnymi wyzwaniami i praktycznymi rozwiązaniami w opiece

diabetologicznej. Po wydarzeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przez stronę: https://medycyprzeciwcukrzycy.pl/

Konferencja odbędzie się 2 marca 2024 r. w godz. 8:00 – 16:30 w Hotelu Lord w Warszawie.


Wśród wiodących tematów wykładów konferencji znajdą się:

 • znaczenie współczesnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z cukrzycą
 • nowoczesne technologie i codzienne wyzwania w leczeniu cukrzycy
 • skuteczna identyfikacja czynników ryzyka
 • pomiar glikemii w praktyce
 • badania w kierunku neuropatii
 • zastosowanie tropokolagenu w cukrzycowej chorobie stóp
 • personalizacja terapii pacjentów z cukrzycą typu 2
 • leczenie ran u diabetyka
 • opieka koordynowana w praktyce
 • polipragmazja w farmakoterapii cukrzycy
 • opieka koordynowana w POZ dedykowana pacjentowi ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2
 • aspekty prawne porady pielęgniarskiej w POZ
 • powikłania sercowo-naczyniowe u chorych na cukrzycę
 • retinopatia cukrzycowa
 • nefropatia cukrzycowa


Zapraszamy do rejestracji:
www.medycyprzeciwcukrzycy.pl

 

 

.