Pracownia zajmuje się obrazowaniem inwazyjnym przy pomocy kontrastu - obrazowane są naczynia wieńcowe (koronografia) oraz wszystkie naczynia obwodowe. W pracowni wykonuje się również zabiegi polegające na likwidacji zwężeń tętnic metodą balonoplastyki – koronoplastyka, angioplastyka. Pracownia wykonuje również zabiegi polegające na stentowaniu zwężanych tętnic wieńcowych oraz obwodowych (stent jest to rodzaj niewielkiej cewki, która wprowadzona do naczynia ma za zadanie utrzymywać w nim przepływ krwi), wykonuje również angioplastykę i stentowanie tętnic szyjnych. Poza obrazowaniem i leczeniem tętnic szyjnych wykonuje się tu również badania z użyciem kontrastu żył – flebografię. Pracownia wykonuje również zabiegi polegające na obliteracji (zamykaniu) naczyń. W Pracowni wykonywane sa również zabiegi implantacji rozruszników serca.

Pracownia została wyodrębniona z zespołu pracowni Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i stanowi obecnie samodzielną komórkę organizacyjną szpitala.

ZAPISY
Badania i zabiegi wykonywane są głównie dla pacjentów hospitalizowanych  w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej - Naczyniowej i Onkologicznej, Neurologii oraz Urologii i Onkologii Urologicznej.

LOKALIZACJA
Budynek D, parter
Plan Szpitala

KONTAKT
Pracownia: 22 47-35-192; 22 47-35-193   
Kierownik pracowni: 22 47-35-396