Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analiza odbitej fali ultradźwiękowej pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Jest to metoda nieinwazyjna pozwalająca na dokładną ocenę zmian oraz wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej. Badanie to, w zależności od tego, do jakich naczyń się je zastosuje, może mieć na celu wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg, wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych, badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej, diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne). Badanie wykorzystuje się także do oceny ukrwienia niektórych narządów oraz wykrywania guzów nowotworowych.

Pracownia wchodzi w struktury Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.

 

ZAPISY
Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych oraz skierowanych przez lekarza specjalistę mającego podpisany kontrakt z NFZ.

LOKALIZACJA
Budynek D, parter
Plan Szpitala

 

KONTAKT 
Pracownia: 22 47-35-343