Tomografia komputerowa (CT) to metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie i pozwalająca na uzyskanie przekrojów, tj. obrazów tomograficznych, badanego obiektu. Następnie, poprzez złożenie projekcji uzyskiwanych z różnych kierunków, po badaniu otrzymuje się obraz przekrojowy lub przestrzenny.

 

ZAPISY
Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych oraz skierowanych przez lekarza specjalistę.

 

LOKALIZACJA 
Budynek D, parter
Plan Szpitala

 

KONTAKT
poniedziałek - piątek w godzinach 9.00 - 16.00 
Telefon : 22 47-35-359
Fax: 22 815-67-39 

UWAGA! Pacjent może zapisać się na badanie telefonicznie jedynie w przypadku, gdy skierowanie przesłane zostało do zakładu faxem. W dniu badania zobowiązany jest przedstawić pozostałe wymagane dokumenty.