W roku 2009 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej został nowocześnie wyposażony i przeniesiony do nowych pomieszczeń. Nowy system informatyczny uruchomiony w laboratorium dał możliwość swobodnej komunikacji z całą wewnętrzną siecią Szpitala, zapewniając szybszy sposób zlecania i wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb oddziałów.Wprowadzono również system kodowania próbek, praktycznie wykluczający ryzyko pomyłki materiału do badań. Nowoczesne analizatory, w jakie wyposażono laboratorium posiadają czytniki kodów, dzięki którym znacznie szybciej wykonywane są oznaczenia. Wyniki wysyłane są najpierw do systemu informatycznego laboratorium, a następnie na poszczególne oddziały.  Oprócz nowego systemu informatycznego, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada jedne z najnowocześniejszych analizatorów do badań biochemicznych, hematologicznych, immunochemicznych, koagulologicznych, bakteriologicznych, analitycznych i serologicznych, za pomocą których może wykonywać bardzo szeroki zakres badań.

Jakość pracy Zakładu jest systematycznie oceniana i weryfikowana poprzez uczestnictwo w wielu międzylaboratoryjnych sprawdzianach wiarygodności badań, prowadzonych zarówno przez ośrodki polskie, jak i międzynarodowe.

Zakład posiada szereg pracowni, w szczególności:

Pracownię Hematologii
Pracownię Analityki Ogólnej
Pracownię Biochemii
Pracownię Serologii
Pracownię Baktreriologii 


KIEROWNICTWO

 Kierownik  mgr Ewa Janas-Osiak
   

 

LOKALIZACJA
Budynek E, piętro 1

 

KONTAKT
Sekretariat: 22 47-35-410