pato

Zakład Patomorfologii Klinicznej stanowi jeden z pionów diagnostycznych Szpitala. Obsługuje oddziały szpitalne, pacjentów ambulatoryjnych i świadczy usługi komercyjne. Zatrudnia troje lekarzy specjalistów patomorfologów o dużym doświadczeniu zawodowym. Zajmują się oni diagnostyką chorób na podstawie obrazu mikroskopowego zmienionych tkanek pobranych od chorego.

Badanie mikroskopowe materiału tkankowego nazywane jest badaniem histopatologicznym. Badaniu mikroskopowemu podlegają tkanki pobrane w celach diagnostycznych (np. drogą endoskopową, wycinki ze skóry, usunięte zmiany skórne itp.), oraz tkanki otrzymane w wyniku zabiegu operacyjnego.

Patomorfolodzy zajmują się również diagnostyką chorób na podstawie wyglądu komórek pobranych od pacjenta (badanie cytologiczne). Oceniają pobrane wymazy.

Wykonują zabiegi biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej uzyskując do oceny materiał komórkowy ze zmian wykrytych np. w trakcie badania USG, mammografii, badaniem tomografem komputerowym (wszelkie zmiany mające charakter guza położone w tkankach miękkich i w narządach wewnętrznych). Współpracują z lekarzami większości specjalności.

Stawiane diagnozy mają charakter decydujący i określają dalszy tok postępowania z chorym. Diagnozy przedstawiane są na piśmie.

Zakład posiada dobre zaplecze laboratoryjne - jest wyposażony w sprzęt medyczny produkcji firmy Shandon.

Materiał diagnostyczny dostarczony do Zakładu jest opracowywany w laboratorium histopatologicznym.

Preparaty wykonuje zespół doświadczonych techników analityki medycznej (cztery osoby) przeszkolonych w zakresie histopatologii.

Preparaty mikroskopowe barwione standardowo oraz z zastosowaniem technik histochemicznych ocenia się używając metod mikroskopii świetlnej przy zastosowaniu mikroskopów szerokopolowych firm NIKON i OLYMPUS.

OFEROWANE USŁUGI I PROCEDURY MEDYCZNE
Diagnostyka histopatologiczna:

-wycinków tkankowych diagnostycznych pobranych drogą endoskopową;

-wycinków tkankowych diagnostycznych pobranych drogą biopsji chirurgicznej otwartej;

-materiałów tkankowych uzyskanych drogą oligobiopsji ;

-wyskrobin tkankowych;

-materiału tkankowego pobranego metodą elektroresekcji;

-badań śródoperacyjnych techniką skrawków mrożonych;

-kompleksowa ocena makroskopowa i mikroskopowa materiałów pooperacyjnych.

Diagnostyka cytologiczna:

-wydzielin i płynów ustrojowych

-wymazów z błon śluzowych i błon surowiczych

-popłuczyn z drzewa oskrzelowego uzyskanych techniką BAL

-badań cytologicznych metodą cytologii złuszczeniowej

(np. wymazy z tarczy szyjki macicy jako element profilaktyki raka tego narządu)

-badań cytologicznych cytohormonalnych u kobiet.

Diagnostyka cytologiczna guzów i zmian nowotworopodobnych z zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC):

- narządów powierzchownych ciała (zmiany chorobowe sutków, powłok ciała, zmian w tkankach miękkich);

- narządów szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, jama ustna)

- narządów położonych w jamach ciała (jamy brzusznej, miednicy mniejszej oraz jamy klatki piersiowej) pod kontrolą ultrasonografu i/lub tomografu komputerowego w ścisłej współpracy z lekarzem radiologiem.

 

UWAGA! Wszystkie badania diagnostyczne wykonujemy wyłącznie na podstawie skierowań od lekarza leczącego. Odbiór wyników badań u lekarza kierującego na badanie.

 


KIEROWNICTWO 

 

Kierownik

dr Anna Szcześniak

 

LOKALIZACJA 
Zakład mieści się w pawilonie poza budynkiem głównym szpitala.

 

KONTAKT 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30

SEKRETARIAT: 22 47-35-368
EWIDENCJA: 22 47-35-431
TECHNICY MEDYCZNI: 22 47-35-274