Prawa pacjenta 
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Obowiazki pacjenta 
w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie