Odwiedziny pacjentów przebywających w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie odbywają się:
 • w dni powszednie w godzinach 13.00 - 19.00;
 • w dni wolne od pracy w godzinach 11.00 - 19.00;
 • w Oddziale Dermatologii Dorosłych w dni powszednie i wolne od pracy w godzinach 8.00 - 19.00;
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w sali intensywnej opieki neurologicznej i w salach pooperacyjnych odwiedzanie chorych jest ograniczone i może odbyć się za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika lub lekarza dyżurnego;
 • indywidualny czas odwiedzin należy ustalić z lekarzem dyżurnym oddziału;
 • w czasie wizyt (obchodów) lekarskich osoby odwiedzające powinny opuścić oddział szpitalny.

 UWAGA!  Szczegółowe zasady przebywania na terenie Szpitala (w szczególności § 26 Regulaminu) dostępne są w:
Regulamin organizacyjny szpitala - plik w formacie pdf

 


Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie:
 • Noszenie medycznych masek ochronnych, zakrywających usta i nos, w trakcie odwiedzin u pacjenta w oddziale.
 • Odwiedziny ograniczone do 1 osoby do 1 pacjenta.
 • Zakaz odwiedzin dla osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności, gorączka).
 • Nie zalecamy odwiedzin pacjentów izolowanych z powodu rozpoznanego zakażenia.
 • Zakaz odwiedzin przez osoby, które miały kontakt z zakażonym Covid-19, grypą, RSV, innym wirusem dróg oddechowych w ciągu ostatnich 14 dni.
 • Nie rekomendujemy wprowadzania do szpitala dzieci w ramach odwiedzin pacjentów, ze względu na ryzyko narażenia na zakażenie, zarówno dziecka jak i pacjentów szpitala.
 • Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala, przed kontaktem z pacjentem oraz przy wyjściu ze szpitala.

 


Wejście główne Szpitala czynne jest w godzinach: 
6.00 – 20.00