Przyjęcia do oddziałów szpitalnych MSSW w trybie planowym

Planowe przyjęcia do oddziałów MSSW odbywają się w Izbie Przyjęć w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w niedziele
w godz.7.00 – 14.30 wg niżej podanego schematu:

1. Pododdział gastroenterologii ( gastroskopia i kolonoskopia) – godz. 7.00 – 8.00
2. Oddział Okulistyczny – godz. 7.00 – 8.00
3. Klinika Ortopedii – godz. 7.00 – 8.00
4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – godz. 7.00 – 8.00 oraz godz. 9.00 – 12.00
5. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej – godz. 9.00 -12.00
6. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – godz. 8.00 -10.00
7. Oddział Dermatologii – godz. 8.00 – 12.00
8. Oddział Otolaryngologii – godz. 9.00 – 11.00
9. Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej – godz. 12.00 – 14.00