Zasady zapisów i przyjęć pacjentów w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie uzależnione są od sposobu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aktualnie szpital ma zakontraktowane następujące badania i zabiegi diagnostyczne:

 
ZAPISY

Do zapisania na badanie konieczne są:

  • skierowanie wystawione przez lekarza poradni specjalistycznej, który realizuje poradę specjalistyczną w ramach NFZ.  Na skierowaniu powinna być pieczątka Zakładu Opieki Zdrowotnej z numerem umowy z NFZ(!), w przeciwnym razie skierowanie nie będzie honorowane.
  • dowód tożsamości.

We wszystkich pozostałych Pracowniach diagnostycznych i Zakładach diagnostycznych badania diagnostyczne nie są finansowane przez NFZ. Oznacza to, że możemy je wykonywać wyłącznie dla pacjentów Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego ze skierowaniem:

Jeśli inny Zakład Opieki Zdrowotnej ma podpisaną umowę ze szpitalem na realizację takich świadczeń, skierowani tu pacjenci będą przyjmowani. Informacji  w tej sprawie udzieli lekarz kierujący na badanie.

 

WAŻNE!

  • W przypadku realizacji badań i zabiegów, które mogą niekorzystnie wpływać na pacjenta, zakład lub pracownia diagnostyczna może wymagać dodatkowych zaświadczeń.
  • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego są wykonywane ambulatoryjnie na podstawie skierowania do Pracowni endoskopowej. Jeśli lekarz kierujący lub lekarz wykonujący badanie uzna, że ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, badanie lub zabieg może odbyć się wyłącznie w warunkach hospitalizacji, wtedy wymagane jest skierowanie do Pododdziału Gastroeneterologii, z zaznaczeniem procedury, na jaką pacjent jest kierowany.
  • Wszyscy pacjenci, którzy ze względów klinicznych wymagają znieczulenia do badania, otrzymują znieczulenie bezpłatnie.