bom logo

Nr umowy: W/UMWM-UU/UM/NW/81/2021 z dn. 02.02.2021 r.

Nazwa zadania:

Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 408 501,36 zł

Projekt obejmował zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii. W ramach projektu zakupiono zestaw do elektrofizjologii, materiały eksploatacyjne do badania pacjenta oraz drukarkę kolorową do wyników badań. Zakupiony sprzęt umożliwił diagnostykę przyczyn utraty wzroku w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).

 

bom