bom logo

mazowsze serce Polski

Umowa dotacyjna nr W/UMWM-UU/UM/NW/7325/2021 z dnia 11.01.2022 r.

Nazwa zadania:

Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Wartość dotacji: 277 887,00 zł

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.