logotyp3

 

Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Całkowitą wartość projektu: 5 117 850,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 092 312,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Projekt pt. „Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie” zakłada udostępnianie usług elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów poprzez sieć Internet, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę sieciową do przetwarzania danych, system HIS oraz wewnętrzny system EDM wykorzystywany do potrzeb własnych Szpitala. Powstałe usługi EDM zostaną udostępnione na rozbudowanym Portalu Pacjenta innym szpitalom publicznym, Pacjentom oraz komercyjnym podmiotom leczniczym. Produkty realizacji projektu zostaną wdrożone w Szpitalu.
Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na:

  • Personel Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (i inne szpitale publiczne) - udostępniona elektroniczna dokumentacja medyczna poprawi i zwiększy efektywności pracy personelu szpitalnego oraz spowoduje lepsze wykorzystanie czasu pracy pracowników, co oznacza większą liczbę załatwianych spraw.
  • Pacjentów - dzięki prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej otrzymają między innymi możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty.
  • Personel medyczny komercyjnych podmiotów leczniczych - dzięki usłudze udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej zainteresowanym podmiotom leczniczym, gromadzone wewnętrzne informacje w szpitalu będą przekazywane na zewnątrz, upoważnionemu personelowi medycznemu. Dzięki temu dane medyczne pacjenta będą dostępne w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić mu możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej. Realizacja Projektu przeciwdziałać będzie wykluczeniu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (ruchowymi, niedowidzenia), zapewniając tym samym nowe możliwości w dostępie do e-usług publicznych na poziomie dojrzałości 4, bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy oraz skróci czas oczekiwania.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych o stopniu dojrzałości 4 oraz wzrost liczby pacjentów korzystających z e-usług w obszarze zdrowia.