Kompleksowa Informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu

 

logotyp

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Kompleksowa Informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu
Beneficjent: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 
Wartość projektu: 5.980.210,86 zł
Wartość dofinansowania: 4.950.923,48 zł

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego" 

Wśród zadań Projektu znajdowały się: 
- modernizacja sieci LAN (powiększenie jej zasięgu, zwiększenie przepustowości dzięki dostawie nowoczesnych urządzeń teletransmisyjnych, zwiększenie niezawodności dzięki uruchomieniu systemów podtrzymania zasilania w węzłach dystrybucyjnych), 
- unowocześnienie mechanizmów ochronnych (firewall) na styku pomiędzy siecią LAN a z siecią Internet, 
- uruchomienie systemu dostępu bezprzewodowego (WiFi) do sieci, 
- wdrożenie systemu komunikacyjnego (VoIP) i przywoławczego dla pacjentów i personelu, 
- zakup wyposażenia do pomieszczeń technicznych systemu informatycznego,
- wprowadzenie systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu do pomieszczeń,
- uruchomienie centralnego systemu komputerowej kontroli pracy systemów wentylacyjnych,
- wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby zarządzania oświetleniem, 
- uzupełnienie oprogramowania wspomagającego obsługę pacjenta i zarządzanie Szpitalem,
- wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 
- uzupełnienie sprzętu komputerowego (stacje robocze, tablety, peryferia i akcesoria),
- ucyfrowienie aparatury medycznej i przyłączenie jej do sieci LAN, 
- zwiększenie liczby skomputeryzowanych stanowisk do opisu wyników badań obrazowych,
- utworzenie głównego archiwum danych medycznych pacjentów, 
- usprawnienie przepływu wyników badań diagnostycznych.
- zakup niezbędnego oprogramowania systemowego (ochrona antywirusowa, tworzenie kopii bezpieczeństwa),

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu