Zakup aparatu USG dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

 

logotyp

 

 

 

 

 


Nazwa projektu: Zakup aparatu USG dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Beneficjent: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 
Wartość projektu: 448 200,00 pln
Wartość dofinansowania - 99% - 443 718,00 pln, w tym:
EFRR - 85% - 380 970,00 pln 
Budżet państwa - 14% - 62 748,00 pln 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa" 

Wśród zadań Projektu znajdowały się: 

1. Zakup aparatu USG.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu