Zakup gamma kamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

 

logotyp

 

 

 

 


Nazwa projektu: Zakup gamma kamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Beneficjent: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 
Wartość projektu: 927 402,17 pln pln
Wartość dofinansowania - 99% - 918 128,15 pln, w tym:
EFRR - 84,74%- 785 880,60 pln
Budżet państwa - 14,26% - 132 247,55 pln

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa" 

Wśród zadań Projektu znajdowały się: 

1. Gamma kamera dwugłowicowa, rotacyjna.
2. Zakup wyposażenia dla gamma kamery (miernik aktywności, zestaw źródeł do kontroli pracy skanera, fantomy do kontroli pracy skanera, osłona stołowa, osłona pojemnika oraz osłonki na radiofarmaceutyki).
3. Zakup wyposażenia dla pomieszczenia gamma kamery (komora laminarna na stole roboczym oraz osłony ołowiane, monitor skażeń radioaktywnych, drukarka etykiet, sieciowa drukarka laserowa, wzorcowe źródło kontrolne do miernika aktywności).

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu