Nazwa zadania:

Naprawa angiografu

Umowa dotacyjna UMWM: 2/UMWM/01/2017/NW-I-I/D z dnia 2.02.2017 r. Kwota dofinansowania: 66 282,50 zł
Opis zadania: Naprawa angiografu marki PHILIPS, typu Allura XPer FD 20, jedynego na stanie szpitala i niezbędnego do badania tętnic i żył za pomocą techniki obrazowej na miejscu, polegająca na wymianie uszkodzonego konwertera na nowy.


Nazwa zadania:

Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni oraz modernizacja budynku stacji uzdatniania wody.

Umowa dotacyjna UMWM: 19/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 8.03.2017 r. z pózn.
Kwota dofinansowania: 1 176 299,00 zł
Opis zadania: Realizacja zadania polegała na zmodernizowaniu stacji wodociągowej
w zakresie technologicznym oraz ogólnobudowlanym. W wyniku modernizacji woda obecnie dostarczana do Szpitala jest lepszej jakości i spełnia wymagania stawiane przez Sanepid wodzie do picia i celów gospodarczych. Ponadto został poprawiony ogólny stan techniczno-sanitarny i estetyczny ujęcia wody i stacji wodociągowej oraz dostosowano budynek stacji do aktualnie obowiązujących, zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej.

 

_1_2_a

_1_2_a

_1_2_a


Nazwa zadania:

Naprawa kolumny laparoskopowej

Umowa dotacyjna UMWM: 21/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 16.03.2017 r.
Kwota dofinansowania: 173 507,90 zł
Opis zadania: Naprawa kolumny laparoskopowej, polegająca na wymianie uszkodzonych elementów kolumny na nowe oraz modernizacji instrumentarium, w tym kamery endoskopowej, będącego wyposażeniem kolumny. Ze zmodernizowanej kolumny mogą korzystać aż 3 oddziały zabiegowe, co ogranicza transport pacjentów do innych ośrodków medycznych.

 


Nazwa zadania:

Naprawa angiografu

Umowa dotacyjna: 22/UMWM/02/2017/NW-I-I/D z dnia 30.03.2017 r.
Kwota dofinansowania: 621 228,90 zł
Opis zadania: Dostawa i wymiana na nową lampy RTG w jedynym, będącym do dyspozycji Szpitala angiografie typ Allura Xper FD 20, co umożliwiło wykonywanie badań koronograficznych, arteriograficznych, angioplastycznych a także wykonywanie wszczepienia, kontroli i wymiany stymulatorów i kardiowerterów serca w naszym Szpitalu, bez konieczności transportu pacjentów w ciężkim stanie do innych ośrodków medycznych.

 


Nazwa zadania:

Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego

Umowa dotacyjna: 55/UMWM/04/2017/NW-I-I/D z dnia 28.04.2018 r. z pózn. zm.
Kwota dofinansowania: 50 839 zł
Opis zadania: Wymiana na nowe, zużytych i uszkodzonych podzespołów oraz elementów istniejącej rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego. W wyniku modernizacji została całkowicie usunięta potencjalna możliwość powstania nagłej i niespodziewanej awarii, która pozbawiła by Szpital dostawy prądu.

 

_1_2_a


Nazwa zadania:

Remont dachu budynku D i F i pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego

Umowa dotacyjna: 93/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 11.08.2017 r. Kwota dofinansowania: 760 000,00 zł
Opis zadania: Realizacja zadania obejmowała: wymianę pokryć dachowych wraz
z wymianą obróbek blacharskich oraz czapek betonowych kominów wentylacyjnych, montaż stropu podwieszanego z dociepleniem wełną mineralną oraz remont VI piętra budynku D Szpitala obejmujące Oddział I Wewnętrzny. W wyniku realizacji zadania zabezpieczono dach przed występowaniem przecieków w trakcie opadów, a także poprawiono estetykę oraz warunki higieniczne chorym hospitalizowanym w Oddziale.

 

_1_2_a

_1_2_a

_1_2_a

_1_2_a

_1_2_a


Nazwa zadania:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Umowa dotacyjna: 97/UMWM/07/2017/NW-I-I/D z dnia 31.07.2017 r. z pózn. zm. Kwota dofinansowania: 3 715 033,00 zł
Opis zadania: Realizacja zadania polegała na dokonaniu przez Szpital zakupu kompletnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia. Za przyznane dofinansowanie Szpital zakupił m.in.: sprzęt endoskopowy, aparat RTG z ramieniem C, zestaw do artroskopii, aparat dializacyjny, aparat do znieczuleń, litotryptor do zabiegów PCNL (kruszenia kamieni), aparat cyfrowy do mammografii z opcją tomosyntezy oraz przystawką do biopsji, fiberolaryngoskop, tympanometr oraz przewoźny cyfrowy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych z dwoma panelami, w tym jednym noworodkowym.
W 2018 r. z pozostałych środków finansowych planowany jest zakup 27 kpl. łóżek z szafkami pacjenta dla pacjentów w stanach ciężkich.

 

_1_2_a

_1_2_a


_1_2_a


Nazwa zadania:

Zakup gamma kamery przenośnej

Umowa dotacyjna: 143/UMWM/09/2017/NW-I-I/D z dnia 21.09.2017 r.
Kwota dofinansowania: 79 000,00 zł
Opis zadania: Realizacja zadania obejmowała zakup nowej gamma kamery przenośnej, niezbędnej przy zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii onkologicznej. Sprzęt przeznaczony jest do wykonywania śródoperacyjnych badań izotopowych w celu identyfikacji tzw. węzła wartowniczego. Stanowi to warunek prawidłowego przeprowadzenia zabiegu mastektomii u pacjentek z rozpoznaniem nowotworu złośliwego piersi.

 

_1_2_a


Nazwa zadania:

Naprawa tomografu komputerowego

Umowa dotacyjna: 165/UMWM/10/2017/NW-I-I/D z dnia 7.11.2017 r.
Kwota dofinansowania: 53 342,57 zł
Opis zadania: Naprawa tomografu komputerowego typu Light Speed 16 Pro, polegająca na wymianie na nowy, trwale uszkodzonego komputera konstrukcyjnego DARC, dzięki czemu możliwe jest, bez ponoszenia dodatkowych kosztów diagnostycznych i transportowych, wykonywanie badań obrazowych na miejscu w Pracowni Tomografii Komputerowej.

 


Nazwa zadania:

Zakup mobilnego aparatu rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziału chirurgii naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Umowa Nr 183/UMWM/12/2017/NW/I-I/D

kwota 137 117,00zł

logo-mazowsze