zpor


 
europaZakup aparatu do angiografii dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ.

W Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń w roku 2005, w ramach współfinansowania ze środków unijnych, został uruchomiony jeden z najnowocześniejszych angiografów cyfrowych.

 

HEMODYNAMIKA_ANGIOGRAF_1


Jest to urządzenie, które w oparciu o promieniowanie rentgenowskie umożliwia z bezpośredniego dostępu przez naczynie (diagnostyka inwazyjna) obrazowanie tętnic wieńcowych (koronarografia), jam serca (wentrykulografia). Dzięki zastosowaniu uniwersalnego przetwornika obrazu możliwe jest również na tym samym aparacie wykonywanie szerokiego zakresu diagnostyki naczyniowej poza sercem, szczególnie tętnic obwodowych, domózgowych (arteriografia) u chorych z podejrzeniem ich zwężenia (miażdżyca tętnic), możliwa jest również diagnostyka naczyń żylnych (wenografia). Zastosowanie ramienia C o specjalnej konstrukcji pozwala na wykorzystanie w diagnostyce naczyń obwodowych bardziej zaawansowanych, wydajniejszych, a jednocześnie oszczędzających chorego technik badania. Wymienić można wykorzystanie angiografii rotacyjnej dla uzyskania trójwymiarowej rekonstrukcji naczynia lub technikę „bolus chase” (śledzenie przepływu kontrastu przez głowicę rejestrujacą). Wykorzystanie tych technik zwiększa precyzję badania, a przy tym powoduje zmniejszenie ekspozycji chorego na promieniowanie i podawany kontrast.