zpor
europa


Modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej współfinansowana przez UNIĘ EUROPEJSKĄ


Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie został uruchomiony, po gruntownej modernizacji, 31 grudnia 2004 roku. Modernizacja Oddziału możliwa była dzięki przyjęciu, przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, projektu „Modernizacja OIOM Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie – Międzylesiu SPZOZ”, który został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działającego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez Unię Europejską.

OIOM_KOLEJNE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmodernizowany Oddział Intensywnej Opieki Medycznej spełnia wszystkie warunki sanitarno-epidemiologiczne. Posiada najnowocześniejsze wyposażenie, świadczy usługi dla potrzeb wszystkich oddziałów Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, a także dla chorych z zagrożeniem życia przywożonych przez pogotowie „z miasta” i innych szpitali. Nasz oddział to jeden z najnowocześniejszych w Polsce Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej. Podstawowe zadania jakie są realizowane przez OIOM, to przywracanie i utrzymywanie podstawowych czynności życiowych chorych po ciężkich zawałach, udarach i wstrząsach, oparzeniach, ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, wypadkach komuniacyjnych itp.


Zadanie te są realizowane m.in. przez monitorowanie funkcji życiowych, leczenie ostrej niewydolności krążeniowej, w tym prowadzenie zewnętrznej stymulacji serca, leczenie ostrej niewydolności oddechowej, leczenie zatruć, leczenie ostrych niewydolności narządowych w tym terapii nerkozastępczej, leczenie wstrząsów o różnej etiologii.

Oddział zlokalizowany jest w centralnym miejscu szpitala, wyposażony jest w nowej generacji sprzęt monitorujący stan pacjenta i nadzorujący jego funkcje życiowe. Jest to monitorowanie pełne i dokładne, eliminujące przypadkowość dokonywanych pomiarów, szybko reagujące na zmiany stanu pacjenta. Fachowa opieka
i nowoczesne wyposażenie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo chorych.

Całkowita powierzchnia OIOM-u wynosi 661,28 m2. Oddział składa się z trzech sal intensywnego nadzoru: głównej sześciołóżkowej sali intensywnej opieki medycznej i dwóch separatek. Sale są klimatyzowane, posiadają pełen zakres monitoringu. Poszczególne stanowiska dla pacjentów posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego, wszystkie są również monitorowane centralnie.

Poza powierzchnią przeznaczoną na bezpośrednie monitorowania pacjentów OIOM w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym posiada rozbudowane zaplecze.

Na Oddziale znajduje się również Gabinet Zabiegowy wyposażony w nowoczesny stół operacyjny, aparat do znieczuleń oraz lampa bezcieniowa. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dysponuje nowoczesną infrastrukturą administracyjną w tym: pokój Ordynatora, Sekretariat, pokój lekarzy OIOM-u, pokój pielęgniarki oddziałowej, Sala szkoleń oraz pomieszczenie socjalne personelu średniego.

OIOM2_1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W skład wyposażenia technicznego wchodzą: aparaty do pomiarów ciśnienia krwi metodą inwazyjną, elektryczne urządzenia do ssania, stymulatory zewnętrzne, urządzenia do pomiaru rzutu serca, aparat hemodializy, bronchfiberoskop, aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, przyłóżkowy aparat RTG, defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji. Na każdym stanowisku umiejscowiono: respirator, zestaw do intubacji i wentylacji, sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitor, pulsoksymetr, kaponograf, aparat do automatycznego mierzenia ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, urządzenie do monitorowania temperatury, zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, fonendoskopy.