Witold Pikto Pietkiewicz

Dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz

Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej (1983 r.). Doświadczenie zawodowe i specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii zdobyte w trakcie pracy w Klinice Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Bródnowskim. Wieloletni nauczyciel akademicki. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie kardiologii uzyskany w 1990 roku.

W latach 2004-2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Od 2015 roku Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w MSSW.